Diensten voor beroepskrachten en organisaties


Om als professional met families in ernstige zorgsituaties te werken hebben we de Methode Familiezorg ontwikkeld, een wijze van werken die families met langdurige en intensieve zorgsituaties zelfstandig in staat stelt deze zware taak aan te kunnen en vol te houden.
Meer informatie vindt u in het Dienstenboek 2018.


Methode familiezorg: Introductie

In toenemende mate raken familiezorgers overbelast. Uit onderzoek blijkt dat de overbelasting psychisch, sociaal, financieel en fysiek van aard is. Uit vragen blijkt behoefte aan individuele ondersteuning zoals til-cursus, hulp bij het invullen van vragenlijsten, indienen van bezwaarschriften. Ook vragen familiezorgers om gezinsondersteuning bij verstoorde communicatie en bij het verwerken van ziekte.

 

Deze cursus is bedoeld voor beroepskrachten en gericht op het leren omgaan met de veranderende interactie tussen gezinsleden.

 

De verkorte cursus duurt drie dagdelen waarin bijvoorbeeld de volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

  • grondslagen;
  • zorgtriade, geven en ontvangen;
  • vraagverheldering.

 

Deze onderwerpen bieden voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om een familiegesprek te kunnen voeren en de (relationele) problematiek in kaart te brengen.

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2018

 

Interesse cursus: ‘Methode familiezorg: Introductie’

Methode familiezorg: Verdieping

De Methode Familiezorg is ontstaan uit de behoefte van familieleden die voor hun naasten zorgen.

 

De behoefte aan relationele ondersteuning is een van de resultaten uit het vijfjarig promotieonderzoek naar familiezorg en zorgverantwoordelijkheid aan de Universiteit van Tilburg.

 

De behoefte is vertaald naar een evidence based scholingsinstrument voor beroepskrachten in de zorg: de Methode Familiezorg.

 

Middels deze 3-daagse cursus en de borging van het geleerde, bijvoorbeeld training en supervisie, worden beroepskrachten begeleid om familiezorgers en zorgvragers gezamenlijk te ondersteunen.

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2018

 

Interesse cursus: ‘Methode familiezorg: verdieping’

Methode familiezorg: Trainer

Zorgorganisaties en gemeentelijke instellingen vragen naar een hulpmiddel om de betrokkeneheid van familiezorgers in intensieve zorgsituaties te vergroten.

 

Hiervoor zijn trainers nodig:

 

  • persoonlijk gesprek en portfolio schrijven tijdens de cursus;
  • vier dagen volg je de cursus trainer Methode Familiezorg. Deze dagen staan in het teken van kennisoverdracht en interactieve uitwisseling van elkaars ervaringen. Persoonlijke verdieping vanuit familiezorg staat centraal;
  • daarna 1 dagdeel een workshop geven aan een groep onder supervisie van een ervaren trainer Methode Familiezorg: proeve van bekwaamheid;
  • reflectieverslag en afrondend gesprek met uitreiking van certificaat;
  • terugkomdag. We staan stil bij de persoonlijke ervaringen als trainer Methode Familiezorg. Kennisoverdracht vanuit nieuwe onderwerpen zoals Kohlberg en de morele ontwikkelingsfasen en andere onderwerpen staan centraal. Het aanbod vanuit Exfam en de samenwerking met elkaar komen aan bod.

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2018

 

Interesse cursus: ‘Methode familiezorg: Trainer’

Workshop familiezorg

Het positieve effect van relationeel werken in gezinnen met een langdurige zorgvraag vindt in heel Nederland steeds meer gehoor. Een handvat daarbij is het werken via de Methode Familiezorg.

 

Om uiteenlopende redenen is het niet voor alle geïnteresseerde organisaties mogelijk de medewerkers een volledige scholing te laten volgen. Soms wil men kennismaken, soms wenst men meer informatie over een bepaald onderdeel uit de scholing.

 

In een dagdeel wordt er gesproken over relationeel werken in de zorg op micro, meso en macro niveau. Naast relationeel werken komt ook het thema vraaggericht werken aan bod in de workshop. Deze twee thema’s staan dan ook centraal in de Methode Familiezorg.

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2018

 

Interesse: ‘Workshop familiezorg’

'Ik vind het heel waardevol dat er bij de zorgleefplanbespreking steeds vaker familie aanwezig is. Als we zorg verlenen bij een cliënt thuis, dan zie je de familie bijna niet. Maar nu ontmoet je de familie bij de zorgleefplanbespreking. Dat is een grote verandering. Voorheen lag de focus op de cliënt, nu op de hele familie. Voorheen was ik de deskundige en zei ik wat nodig was voor de cliënt. Nu richt ik me op het hele systeem, luister ik naar wat nodig is en draag ik bij vanuit mijn deskundigheid. Voorheen kwam ik bij en cliënt en gaf ik haar een injectie. Nu heb ik een dieper contact door gesprekken met de cliënt en haar familie. Er is nu een vertrouwensrelatie. De cliënt voelt zich hierdoor veiliger, meer zichzelf in plaats van een ‘zorgprobleem’.

Marga Goossens, eerstverantwoordelijk verzorgende Laverhof Thuiszorg

Benieuwd naar de mogelijkheden?


Bel 013 – 544 33 43


Begeleider – Philadelphia groep

‘Ik vond de opzet erg prettig. De cursus bevatte voldoende raakvlakken met de praktijk waar ik werk. Erg volledig.’

Begeleider – Amarant Tilburg

‘Docent geeft op een leuke speelse manier les. Wisselt voldoende af tussen theorie, beeldmateriaal en opdrachten.’