Diensten voor beroepskrachten en organisaties


Om als professional met families in ernstige zorgsituaties te werken hebben we de Methode Familiezorg ontwikkeld, een wijze van werken die families met langdurige en intensieve zorgsituaties zelfstandig in staat stelt deze zware taak aan te kunnen en vol te houden.
Meer informatie vindt u in het Dienstenboek 2019.


Methode familiezorg: Introductie

Iedereen, van jong tot oud, zorgt kortere of langere periodes voor een ziek familielid. In toenemende mate raken familiezorgers overbelast. Uit onderzoek blijkt dat de overbelasting psychisch, sociaal, financieel en fysiek van aard is. Uit vragen blijkt behoefte aan individuele ondersteuning zoals til-cursus, hulp bij het invullen van vragenlijsten, indienen van bezwaarschriften. Ook vragen families om ondersteuning bij verstoorde communicatie en bij het verwerken van ziekte.

 

Deze cursus is bedoeld voor beroepskrachten en gericht op het leren omgaan met de veranderende interactie tussen familieleden in ernstige zorgsituaties.

 

De verkorte cursus duurt drie dagdelen waarin bijvoorbeeld de volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

  • grondslagen;
  • zorgtriade, geven en ontvangen;
  • vraagverheldering.

 

Deze onderwerpen bieden voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om een familiegesprek te kunnen voeren en de (relationele) problematiek in kaart te brengen.

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2019

 

Interesse cursus: ‘Methode familiezorg: Introductie’

Methode familiezorg: Verdieping

De Methode Familiezorg is ontstaan uit de behoefte van familieleden die voor hun naasten zorgen. De behoefte aan relationele ondersteuning is een van de resultaten uit het vijfjarig promotieonderzoek naar familiezorg en zorgverantwoordelijkheid aan de Universiteit van Tilburg.

 

De behoefte is vertaald naar een evidence based scholingsinstrument voor beroepskrachten in de zorg: de Methode Familiezorg.

 

Middels deze 3-daagse cursus en de borging van het geleerde, bijvoorbeeld coaching on the job en supervisie, worden beroepskrachten begeleid om familiezorgers en zorgvragers gezamenlijk te ondersteunen.

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2019

 

Interesse cursus: ‘Methode familiezorg: verdieping’

Methode familiezorg: Expert

Zorg- en gemeentelijke instellingen vragen naar deskundige beroepskrachten om de betrokkenheid van families in intensieve zorgsituaties te vergroten. De nieuwe experts kunnen de beroepskrachten hierbij ter zijde staan.

 

Hiervoor zijn trainers nodig:

 

  • vier dagen volg je de cursus trainer Methode Familiezorg. Deze dagen staan in het teken van kennisoverdracht en interactieve uitwisseling van elkaars ervaringen. Persoonlijke verdieping vanuit familiezorg staat centraal;
  • daarna 1 dagdeel een workshop geven aan een groep onder supervisie van een ervaren trainer Methode Familiezorg: proeve van bekwaamheid;
  • reflectieverslag en afrondend gesprek met uitreiking van certificaat;
  • terugkomdag. We staan stil bij de persoonlijke ervaringen als trainer Methode Familiezorg. Kennisoverdracht vanuit nieuwe onderwerpen zoals Kohlberg en de morele ontwikkelingsfasen en andere onderwerpen staan centraal. Het aanbod vanuit Exfam en de samenwerking met elkaar komen aan bod.

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2019

 

Interesse cursus: ‘Methode familiezorg: Expert’

Workshop familiezorg

Het positieve effect van relationeel werken in families met een langdurige zorgvraag vindt in heel Nederland steeds meer gehoor. Een hulpmiddel daarbij is de methode familiezorg.

 

Om uiteenlopende redenen is het niet voor alle geïnteresseerde organisaties mogelijk de medewerkers een volledige scholing te laten volgen.

 

In een dagdeel wordt gesproken over relationeel werken in de zorg. Naast relationeel werken komen ook de thema’s ‘vraagverheldering’ en ‘werken in de zorgtriade’ aan bod in de workshop. Deze drie thema’s staan centraal in de methode familiezorg.

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2019

 

Interesse: ‘Workshop familiezorg’

Elektronische Leeromgeving (ELO)

Na jarenlang klassikaal trainen was de ontwikkeling van een elektronische versie van de methode familiezorg (ELO) een logische stap. Organisaties willen op een efficiënte en effectieve wijze hun medewerkers scholen, waar kostenbesparing een belangrijke motivatie is. Met meer eigen verantwoordelijkheid voor levenslang leren en investeren in kennis in eigen tijd. Dat kan door middel van het bestuderen van de modules van de ELO familiezorg. De organisatie faciliteert vervolgens het implementeren van de kennis in de praktijk door middel van terugkombijeenkomsten.

 

Beoogd resultaat
De medewerkers kunnen, aan de hand van het bestuderen van de ELO en het oefenen tijdens de terugkombijeenkomsten, alle aspecten van de methode familiezorg in de praktijk integreren. Verzelfstandiging van het team is een resultaat als de leidinggevende een bijdrage levert aan onderlinge intervisiebijeenkomsten.

 

Korte omschrijving
De ELO cursus om de methode familiezorg te leren bestaat uit theorie, instrumenten en beelden waarmee cursisten in acht modules leren om families die het onderling eens moeten worden over de zorg voor een ziek familielid, te begeleiden. Grondslagen, vraagverheldering, zorgtriade, hechting, rolomkering, zondebokmechanisme en familiegesprek zijn de onderwerpen van de acht modules.

 

Voor wie?

  • Medewerkers van zorg-, gemeentelijke- en onderwijsinstellingen.
  • Ieder die zich aangesproken voelt om meer te weten over relationeel en/of systemisch werken in de zorg.
  • Ieder die als patiënt en/of familie te maken heeft met een intensieve, langdurige zorgsituatie.

 

Kosten organisatie altijd op maat. Meer deelnemers, dan een lagere prijs. Prijs in company altijd lager dan individuele afname. Specificatie aan te vragen.

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2019

 

Interesse: ‘ELO’

'Ik vind het heel waardevol dat er bij de zorgleefplanbespreking steeds vaker familie aanwezig is. Als we zorg verlenen bij een cliënt thuis, dan zie je de familie bijna niet. Maar nu ontmoet je de familie bij de zorgleefplanbespreking. Dat is een grote verandering. Voorheen lag de focus op de cliënt, nu op de hele familie. Voorheen was ik de deskundige en zei ik wat nodig was voor de cliënt. Nu richt ik me op het hele systeem, luister ik naar wat nodig is en draag ik bij vanuit mijn deskundigheid. Voorheen kwam ik bij en cliënt en gaf ik haar een injectie. Nu heb ik een dieper contact door gesprekken met de cliënt en haar familie. Er is nu een vertrouwensrelatie. De cliënt voelt zich hierdoor veiliger, meer zichzelf in plaats van een ‘zorgprobleem’.

Marga Goossens, eerstverantwoordelijk verzorgende Laverhof Thuiszorg

Benieuwd naar de mogelijkheden?


Bel 013 – 544 33 43


Begeleider – Philadelphia groep

‘Ik vond de opzet erg prettig. De cursus bevatte voldoende raakvlakken met de praktijk waar ik werk. Erg volledig.’

Begeleider – Amarant Tilburg

‘Docent geeft op een leuke speelse manier les. Wisselt voldoende af tussen theorie, beeldmateriaal en opdrachten.’