Electronische Leeromgeving 'Methode Familiezorg'


Om als professional met families in ernstige zorgsituaties te werken hebben we de Methode Familiezorg ontwikkeld: een wijze van werken die families met langdurige en intensieve zorgsituaties zelfstandig in staat stelt deze zware taak aan te kunnen en vol te houden.

Eloctronische-leeromgeving-methode-familiezorg

Met het doel de leerervaring, het resultaat en het plezier van professionals te vergroten en hen daarnaast in staat te stellen om op de locatie en het tijdstip die voor hen uitkomt te leren, is de Methode Familiezorg vertaald naar een elektronische leeromgeving (ELO). Kennis wordt duurzaam geborgd en kan op een innovatieve wijze worden ontsloten.

 

De ELO is een verrijking van de traditionele wijze van opleiden die efficiëntievoordelen oplevert voor de organisatie. Vaardigheden, attitude en kennis worden overgedragen en eigen gemaakt middels tekst, literatuur, afbeeldingen, animaties, fragmenten en oefeningen. De ELO ondersteunt het gehele leerproces van cursisten én trainers zodat bij bijeenkomsten dieper op casuïstiek kan worden ingegaan. De expertise en kracht van de professional wordt hierdoor optimaal benut.

Wat zijn de onderdelen van de cursus?

De Methode Familiezorg bestaat uit onderstaande onderdelen. Daarnaast wordt een voor– en nameting aangeboden om inzicht te verkrijgen in de leerresultaten en managementinformatie te kunnen genereren.

Kennismaken met het begrip familiezorg

Wat betekent het om te werken met families in intensieve en langdurige zorgsituaties?

Grondslagen

De basis van de Methode Familiezorg begint bij een twaalftal, specifieke grondslagen. Deze grondslagen zijn de kern-waarden die het fundament vormen in het omgaan met zorgvrager en familie.

Zorgtriade

De samenwerking tussen zorgvrager, familie en professional.

Vraagverheldering

De vraagverheldering heeft tot doel inzicht te creëren met wie de familie moet samenwerken en/of onderhandelen en welke houdingsaspecten daarbij horen.

Hechting

Over het interactieproces tussen een kind en zijn of haar opvoeders dat leidt tot een duurzame affectieve relatie, een gezonde identiteitsvorming en het normaal dagelijks functioneren.

Zondebok

“Een zondebok wordt op oneerlijke wijze gedwongen om verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de lasten of de vergrijpen van een ander” (Nagy & Krasner, 1994). Een zondebok ontstaat binnen een gezin waar grote spanningen heersen.

Rolomkering

Over het afschuiven van ouderlijke verantwoordelijkheden naar de kinderen toe.

Het familiegesprek

Om de juiste hulp en ondersteuning in een familiesysteem te activeren is communicatie nodig. Familiecommunicatie is essentieel om onderlinge verhoudingen en omgang tussen familieleden te bevorderen. Hoe kun je als professional het familiegesprek in de praktijk brengen?Benieuwd naar de mogelijkheden?


Bel 06 23 36 86 90


Geraldine P. uit Papendrecht

‘Hoe regel je zorg voor je ouders als je het als broers en zussen onderling niet met elkaar kunt vinden? ’

Begeleider – Amarant Tilburg

‘Docent geeft op een leuke speelse manier les. Wisselt voldoende af tussen theorie, beeldmateriaal en opdrachten.’

Begeleider – Philadelphia groep

‘Ik vond de opzet erg prettig. De cursus bevatte voldoende raakvlakken met de praktijk waar ik werk. Erg volledig.’