Kantelen en de kracht van de eenvoud

Kantelen-en-de-kracht-van-de-eenvoud

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Dit boekje presenteert een keuze uit succesvolle kantelpraktijken. …hoe het lukte om de omslag te maken van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Een belangrijke beweging bij kantelen.

 

Dat uit zich bijvoorbeeld in gelijkwaardig partnerschap tussen overheid, burgers en (maatschappelijke) organisaties. De gemeenten waarover u in dit boekje kunt lezen, ma(a)k(t)en een forse transformatie door. Van uitvoeringsorganisatie met regelgeving in een centrale rol, tot dienaar van de samenleving die regels, protocollen en afspraken inzet om ontwikkeling te faciliteren. Zo wordt de burger met zijn vraag gehoord en centraal gezet. Zo wordt werkelijk aangesloten bij vragen en behoeften die leven. Zo wordt energie, ambitie en geld effectief benut.

 

U kunt hier de uitgave kosteloos downloaden of bestellen per email informatiecentrum@vng.nl

 

Nota bene: vermeld duidelijk in uw email om welke uitgave het gaat!

 

Gratis