Mantelzorg

mantelzorg

R. Schellingerhout, Joost Timmermans & A. de Boer

 

Jaarlijks zorgen miljoenen Nederlanders voor hun verwanten en bekenden die ziek, gehandicapt of stervende zijn. Dit rapport bevat een beschrijving van die Nederlanders, van degenen die ze hulp bieden en van de aard en omvang van de hulp. Helpen blijkt een zware taak en steun is dan ook vaak welkom. In het rapport wordt verslag gedaan van onderzoek naar de financiële en emotionele lasten die verleners van mantelzorg dragen en van hun behoefte aan ondersteuning. Bij dat laatste gaat het om de financiële vergoedingen, om andere materiële steun en als hulp van de thuiszorg en om emotionele begeleiding.

 

Bestel hier
€ 17,50