Missie en visie


De missie beschrijft waarom we bestaan. De visie beschrijft wat we willen zijn en doen.

 

De missie van het Expertisecentrum Familiezorg luidt: Wij zijn van mening dat het versterken van onderlinge relaties op elk niveau bijdraagt aan een meer efficiënte en effectieve bedrijfsvoering in zorg en welzijn. Vanuit dat besef zal iedere beroepskracht leren samen te werken met collega’s intern en extern om de families in intensieve zorgsituaties, daar waar nodig, te begeleiden naar het herstellen van de onderlinge relaties. Hierdoor is het mogelijk op gelijkwaardige basis te komen tot een verdeling van zorgverantwoordelijkheid.

 

De visie van het Expertisecentrum Familiezorg ziet er als volgt uit: We zijn een netwerkorganisatie en dragen, door het inzetten van familiezorg, bij aan vakkundige begeleiding van mensen in intensieve zorgsituaties. We adviseren, begeleiden en trainen zorgorganisaties, gemeentelijke- en onderwijsinstellingen in het kader van familiezorg c.q. relationeel werken. Om dat te kunnen doen, blijven de medewerkers van Exfam zichzelf  ontwikkelen en blijven ze hun diensten en producten voortdurend vernieuwen.

 

Voor de uitwerking van onze missie en visie verwijzen we naar ons beleidsplan.Benieuwd naar de mogelijkheden?


Bel 013 – 544 33 43


Geraldine P. uit Papendrecht

‘Hoe regel je zorg voor je ouders als je het als broers en zussen onderling niet met elkaar kunt vinden? ’

Begeleider – Amarant Tilburg

‘Docent geeft op een leuke speelse manier les. Wisselt voldoende af tussen theorie, beeldmateriaal en opdrachten.’

Begeleider – Philadelphia groep

‘Ik vond de opzet erg prettig. De cursus bevatte voldoende raakvlakken met de praktijk waar ik werk. Erg volledig.’