Nieuws

Stel de cliënt centraal

de brus telt mee

 

Anjet van Dijken schreef twee boeken voor broers en zussen van kinderen en volwassenen met een broer of zus met ziekte en handicap. Ze deelt haar onderzoekstocht naar de beste zorg voor haar meervoudig gehandicapte broer.

 

Familie ben je voor het leven, maar (hoe) kun je als broer of zus een leven lang zorgen? Hoe is het eigenlijk om in een gezin op te groeien waar je broer of zus altijd zorg nodig zal hebben door ziekte, handicap en/of een stoornis? Wat doet het met het gezin als geheel? Hoe gaan ouders ermee om en zien ze de andere kinderen? Moeten ouders hierin het wiel zelf uitvinden of worden ze ondersteund? Hoe is de band tussen de broers en zussen? Wonen ze allemaal thuis of een of meer buitenshuis? Zijn er vaak onzekerheden in de gezondheid van de broer of zus? Of juist agressie? Trekken de brussen zich terug of zoeken ze afleiding? Hoe stellen ze hun grenzen? Wie leert hen die vaardigheden: hun ouders, zorgprofessionals, of leren ze dat zichzelf? Is er ook een keuze om weg te gaan of het niet te doen? Of wordt er (te) veel van hen verwacht? En welke taak is er weggelegd voor de professionals rondom de cliënt? Wat is de rol van zorginstellingen richting familie?

 

Lees het volledige artikel


Familiezorg

Naar een moderne systemische benadering van zorgsituaties

Lectorale rede dr. Marie Louise Luttik Programmalijn Familiezorg

 

De programmalijn Familiezorg gaat over familie en daarmee gaat deze programmalijn over onszelf, over u en over mij! We komen allemaal uit een gezin en uit een familie, we hebben allemaal ouders en grootouders, we zijn allemaal kind en de meesten van ons ook broer of zus en velen van u zijn zelf weer een ouder van kinderen.

 

Lees het volledige artikel

 


Het familiegesprek: een succesvolle training als eerste stap

Verpleegkundig werk is niet gewoon

 

Op Twitter, LinkedIn, Facebook, symposia en in vakbladen zoals dat van ons gebruiken we regelmatig termen als academisering, leiderschap, governance, empowerment en verpleegsensitieve indicatoren. Allemaal mooie woorden voor grote ontwikkelingen in ons vak die essentieel zijn voor het leveren van goede zorg en werkplezier van verpleegkundigen.

 

Ook wij als hoofdredacteuren van het onderzoekskatern maken ons schuldig aan het gebruik van ‘dure’ termen. Soms ook wel omdat andere geschikte termen gewoon ontbreken. Dat die woorden geen gehoor vinden in de praktijk blijkt uit twitterberichten waar onze collega’s soms de draak steken met deze termen.

 

Lees het volledige artikel


Mantelzorg of Familiezorg?

Lector Familiezorg Marie Louise Luttik

 

​In de aanloop naar haar installatie tot lector Familiezorg stelt Marie Louise Luttik dat de term mantelzorg niet deugt voor familieleden die liefdevol hun dementerende vader verzorgen. Ze vraagt zich af wat het betekent als iemand in je familie ernstig ziek wordt of langdurig zorg nodig heeft? Hoe families voor elkaar zorgen en wat zij nodig hebben?

 

'Waarom ik het woord mantelzorger haat' is de titel van een column van Toine Heymans die vorig jaar verscheen in de Volkskrant. Het is het verhaal van een zoon die vertelt over de zorg voor zijn vader vanaf het moment dat hij de diagnose Alzheimer kreeg. Samen met zijn moeder, broer en zus werden zij van het ene op het andere moment gebombardeerd tot 'mantelzorgers'.

 

Zonder goede ondersteuning ondergaan ze het pijnlijke proces van aftakeling en organiseren ze, zo goed en zo kwaad als het gaat, met elkaar de zorg voor hun man en vader. De grote vraag die zij stellen is 'wie zorgt er eigenlijk voor ons?'

 

Deze column raakt de kern van mijn werkzaamheden: wat betekent het als iemand in je familie ernstig ziek wordt of langdurig zorg nodig heeft? Hoe zorgen families dan voor elkaar en wat hebben zij nodig?

 

Families die voor elkaar zorgen. Sinds de jaren zeventig hebben we daar het term mantelzorg voor. Kern van het begrip is dat zorg wordt gegeven vanuit de relatie die men met elkaar heeft als partner, ouder, vader, moeder, broer of zus.

 

Ik spreek regelmatig mensen die een groot deel van hun dagelijks leven besteden aan de zorg voor iemand in hun familie, mensen die dag en nacht bezig zijn met de zorg voor hun dementerende vader maar die zich totaal niet herkennen in de term mantelzorger. Sterker nog, veel mensen willen helemaal niet met deze term geassocieerd worden, omdat die wordt verbonden met wet, regelgeving en ingewikkelde procedures of een bloemetje van de gemeente. Met andere woorden: de term mantelzorg doet geen recht meer aan de dagelijkse worsteling van families die langdurig en intensief zorgen voor iemand in hun familie.

 

Als je mensen vraagt wat hun belangrijkste motivatie is om voor de ander te zorgen, dan heeft dat primair te maken met de relatie die ze met elkaar hebben. Dan gaat het over gevoelens van liefde, verantwoordelijkheid en soms plicht. Een diagnose als Alzheimer zorgt primair voor ontreddering, verdriet om het verlies wat komen gaat en angst en onzekerheid over hoe de toekomst eruit gaat zien. Zorg treft dan niet alleen de partner, maar de hele familie. Zij moeten met elkaar verder en van hen wordt steeds meer verwacht. Hoewel elke term uiteindelijk altijd aan 'slijtage' onderhevig is, kiezen wij vanuit dit perspectief voor de term Familiezorg!

 

De sleutel voor goede ondersteuning van families ligt in de erkenning van emoties en gevoelens en in het unieke verhaal van elke familie. Hoe gaan zij om met deze nieuwe situatie? Wat gebeurt er in de onderlinge relaties? Hoe gaan ze om met verschil van mening? Wat verwachten ze van elkaar en van zorgprofessionals?

 

Als daarover, het goede gesprek gevoerd wordt, ontstaat er erkenning en ruimte om te bouwen aan een goede samenwerkingsrelatie en uiteindelijk aan goede zorg voor patiënt én familie.

 

Dat is waar ik in de komende jaren, samen met mijn onderzoeksgroep, voor sta!


Uitnodiging lectorinstallatie Marie Louise Luttik

 

Het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen nodigt u van harte uit voor de lectorinstallatie van mevrouw dr. M.L.A. (Marie Louise) Luttik, Lector Familiezorg, op maandag 2 maart 2020.

 

We stellen het op prijs als u zich voor 21 februari 2020 aanmeldt via dit aanmeldformulier.

 

Meer informatie


Wonderen doen in zorg? Eigenlijk heel eenvoudig!

 

Het regent weer cadeautjes morgen tijdens de Dag van de Mantelzorger. Klaartje van Montfoort, directeur van Expertisecentrum Familiezorg (ExFam) in Tilburg, wil niemand voor het hoofd stoten, maar ze vindt het geldverspilling. "Iedereen is wel eens mantelzorger, waarom moet dat een aparte groep zijn? Ze zouden er bij mij niet mee aan moeten komen."

 

Twan Mensen, als ervaringsdeskundige aan ExFam verbonden, had 13 jaar lang zijn zwaar gehandicapte moeder in z'n opgroeiende gezin, tot ze vijf jaar geleden overleed. ,,We hoorden destijds wel van het mantelzorgcompliment, maar waren druk bezig voor mijn lieve moeder te zorgen. Alsof je een kind een snoepje geeft: nu weer stil op je stoel! Liever was me geweest dat ze geluisterd hadden naar wat we écht nodig hadden.”

 

Lees het volledige artikel


Nieuwe online Mantelzorgtest verlicht (zorg)taken van mantelzorgers in Tilburg

 

Zorgen voor iemand die dichtbij je staat vinden mantelzorgers vaak vanzelfsprekend. Ze hebben regelmatig het idee dat zij de enige zijn die voor hun naaste kunnen of mogen zorgen. Bovendien zijn ze zich er niet altijd van bewust dat tijdig hulp inschakelen verstandig kan zijn en waar deze hulp te vinden is.

 

Herkent u zichzelf hierin? Misschien vindt u zichzelf helemaal geen ‘mantelzorger’? Maar wellicht hebt u wél het idee dat u steeds meer taken hebt in de zorg rondom uw naaste. En hoe vanzelfsprekend u het ook vindt: zorg wel dat het u allemaal niet teveel wordt.

 

Even stilstaan bij wat u allemaal doet
Zorgen voor iemand die dichtbij u staat, kan heel prettig zijn. Maar het is ook goed om af en toe stil te staan bij wat u allemaal doet… Helpt u in de huishouding, zoals wassen en strijken? Neemt u een deel van de verzorging over? Doet u klusjes zoals administratie of boodschappen? Kookt u regelmatig? Gaat u vaak langs voor een praatje of wandeling?

 

Als u op meerdere van deze vragen ‘ja’ zegt, dan ligt er toch aardig wat op uw bordje. En dan hebt u óók nog vaak uw eigen gezin, werk en leven. Hoe valt die balans bij u uit?


Doe nu de Mantelzorgtest. Misschien doet u meer dan u denkt

De Mantelzorgtest helpt om een goede balans te vinden tussen zorg voor uw naaste en aandacht en tijd voor uzelf. Doe de Mantelzorgtest en krijg inzicht in uw situatie. En maak gebruik van het hulpaanbod van organisaties bij u in de buurt. Zodat tijd met elkaar ook echt tijd vóór elkaar is. Een filmpje over de Mantelzorgtest vindt u hier. De Mantelzorgtest is te vinden op tilburg.mantelzorgtest.nl.

 

Doe de test


Vernieuwen in de zorg: Werk in uitvoering

Er is in Nederland geen zorgorganisatie die niet bezig is met veranderen, met vernieuwen. En dat is ook hard nodig. Opvattingen over wat goede zorg is veranderen snel, het feit dat we ouder worden en meer zorg nodig hebben speelt een belangrijke rol, nieuwe technieken en medicijnen komen in hoog tempo beschikbaar, de arbeidsmarkt is bijzonder krap, financieringsdruk en regelgeving beperken zorgprofessionals meer dan ze lief is. Als cliëntvertegenwoordiger en adviseur/trainer/coach op het gebied van samenwerkingsvraagstukken zien we veel bestuurders en zorgprofessionals worstelen met de vragen waarvoor ze gesteld zijn. Soms lijkt het eenvoudiger en ook meer trendy om van voren af aan te beginnen. Geen gebouwen, geen ‘oud’ personeel, geen tradities, geen nog slepende fusieperikelen. Maar gewoon samen met gedreven pioniers een nieuwe cultuur opbouwen. En met de kennis van nu je eigen groei monitoren en zorgen dat je niet in de valkuilen van gevestigde organisaties trapt.

Download als PDF: Gratis