Nieuws

Het familiegesprek: een succesvolle training als eerste stap

 

Verpleegkundig werk is niet gewoon

Op Twitter, LinkedIn, Facebook, symposia en in vakbladen zoals dat van ons gebruiken we regelmatig termen als academisering, leiderschap, governance, empowerment en verpleegsensitieveindicatoren. Allemaal mooie woorden voor grote ontwikkelingen in ons vak die essentieel zijn voor het leveren van goede zorg en werkplezier van verpleegkundigen. Ook wij als hoofdredacteuren van het onderzoekskatern maken ons schuldig aan het gebruik van ‘dure’ termen. Soms ook wel omdat andere geschikte termen gewoon ontbreken. Dat die woorden geen gehoor vinden in de praktijk blijkt uit twitterberichten waar onze collega’s soms de draak steken met deze termen. @gewoonBar schreef er een mooie blog over waarbij ze de vinger op de zere plek legt. Met al die, zoals Barbara noemt, ‘dure’ woorden bereiken we onze collega-verpleegkundigen in de praktijk niet. Dat is pijnlijk want het idee is juist dat met de onderbouwing van het verpleegkundig handelen, duidelijke handvatten voor het monitoren en bijsturen van kwaliteit van verpleegkundige zorg voorhanden komen. Toch levert deze discussie ook wat moois op. Prachtige voorbeelden komen op social media voorbij.

 

Download het hele artikel


27 juni Tranzo Zorgsalon
'Veerkrachtig met en door mantelzorg'

 

Op donderdag 27 juni organiseren we weer een Tranzo Zorgsalon. Een Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn.

 

Deze zorgsalon staat in het teken van mantelzorg. Door beleidswijzigingen zijn mensen meer op hun omgeving aangewezen als het gaat om mantelzorg. Hierdoor dienen zich nieuwe groepen en vraagstukken aan die voorheen niet in beeld waren. Zo is er toenemende aandacht voor jongeren die voor een gezinslid zorgen en vaak een heel ander leven hebben dan hun leeftijdsgenoten. Maar ook in de verpleeghuiszorg is meer aandacht voor het samenwerken met de familie en mantelzorger om zo mensgerichte zorg te leveren. Jong en oud, geven en nemen; hoe blijft de balans tussen mantelzorg verlenen en ontvangen zodanig dat de veerkracht van degenen die ermee te maken hebben optimaal is en blijft?

 

Meer informatie


Week van de Jonge Mantelzorger!

Van 3 t/m 9 juni 2019 is de Week van de Jonge Mantelzorger! 21 gemeentes besteden deze week aandacht aan jonge mantelzorgers. Dit zijn jongeren met een 'hulpbehoevend gezinslid'. Hier zorgen ze voor, maken ze zich zorgen om of moeten hierdoor zorgen missen.

 

Ken of ben jij een jonge mantelzorger? Check dan deze website:

 

www.weekvandejongemantelzorger.nl


Training: ‘ Mijn ervaringsverhaal NAH’

 

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant en Renske Mol Training en Ontwikkeling verzorgen een training aan mensen met Niet- Aangeboren Hersenletsel (NAH). In deze training leer je om je ervaringsverhaal aan elkaar en anderen te vertellen en te presenteren.

 

Een verhaal waaruit blijkt hoe het leven is veranderd, maar ook hoe je weer opnieuw invulling, zin en betekenis aan het leven hebt gegeven. Deze training is ruim 10 jaar geleden samen met ervaringsdeskundigen ontwikkeld.

 

Het doel van de training is:

  • Mensen met NAH te trainen om voorlichting te kunnen geven aan de hand van hun eigen ervaringsverhaal.
  • De training helpt mensen met NAH om met meer zelfvertrouwen te praten over hun leven met hersenletsel.
  • Een belangrijke vaardigheid om als vrijwilliger actief te kunnen zijn.

 

Voorafgaand aan de training is met alle deelnemers een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats op 9 of 16 september. Op basis van dit gesprek kijken we of deze training inderdaad geschikt is.

 

Download hier de volledige omschrijving.

 


Donderdag 22 augustus, 31 oktober, 12 december 2019 - NAH bijeenkomst Tilburg

 

Voor mensen met hersenletsel en hun mantelzorgers / familie

Kijk voor meer informatie over hersenletsel ook eens op: www.gebrokenbrein.nl


Vernieuwen in de zorg: Werk in uitvoering

Er is in Nederland geen zorgorganisatie die niet bezig is met veranderen, met vernieuwen. En dat is ook hard nodig. Opvattingen over wat goede zorg is veranderen snel, het feit dat we ouder worden en meer zorg nodig hebben speelt een belangrijke rol, nieuwe technieken en medicijnen komen in hoog tempo beschikbaar, de arbeidsmarkt is bijzonder krap, financieringsdruk en regelgeving beperken zorgprofessionals meer dan ze lief is. Als cliëntvertegenwoordiger en adviseur/trainer/coach op het gebied van samenwerkingsvraagstukken zien we veel bestuurders en zorgprofessionals worstelen met de vragen waarvoor ze gesteld zijn. Soms lijkt het eenvoudiger en ook meer trendy om van voren af aan te beginnen. Geen gebouwen, geen ‘oud’ personeel, geen tradities, geen nog slepende fusieperikelen. Maar gewoon samen met gedreven pioniers een nieuwe cultuur opbouwen. En met de kennis van nu je eigen groei monitoren en zorgen dat je niet in de valkuilen van gevestigde organisaties trapt.

Download als PDF: Gratis


Jaarverslag 2018

U kunt hier het jaarverslag van 2018 downloaden.


Praten helpt!

Echt praten over moeilijke onderwerpen makkelijker maken

 

De confrontatie met een ernstige aandoening is voor naasten vaak net zo ingrijpend als voor de patiënt zelf. Naasten in Beeld biedt herkenning en ondersteuning. Maar ook praktische informatie om zorgen en onzekerheden in het dagelijks leven met iemand die chronisch ziek is zoveel mogelijk weg te nemen.

 

 

Meer informatie vind u op https://www.naasteninbeeld.nl


NAH bijeenkomsten Tilburg

Donderdag 10 januari, 14 maart, 18 april, 20 juni 2019

Ontmoetingsmoment voor personen met Niet Aangeboren Hersenletsel

 


De avond start om 19.30 uur voor alle aanwezigen in de Driehoek (Gendringenlaan 179) met koffie en thee. Er is dan de gelegenheid om NAH gerelateerde vragen te stellen en de weg te vinden in het zorgnetwerk bij een medewerker van Siza. Om 20.00 uur gaan de mantelzorgers (onder begeleiding van een professional) in een andere ruimte met elkaar in gesprek. Personen met NAH blijven in de Driehoek. Daar is er mogelijkheid voor ontspanning, maar ook voor het uitwisselen van ervaringen. De avond wordt om 21.30 uur (tot max. 22.00 uur) gezamenlijk afgesloten in de Driehoek.

 

Kijk voor meer informatie over hersenletsel ook eens op: www.gebrokenbrein.nl

 

Tijd:

19.30 - 22.00 uur

 

Locatie:

De Driehoek

Gendringenlaan 179

Tilburg

 

Contactgegevens

Sjef van der Klein, tel: 06-10540678 of via sjefvanderklein@contourdetwern.nl