Oog voor jou

Oog-voor-jou-Minke-Verdonk

Minke Verdonk

 

Oog voor jou

 

Een kind met een (lichamelijke) beperking wordt omringd met de zorg van ouders en de expertise van een scala aan professionals. Twee verschillende groepen die zich hard maken voor het kind, maar ook twee werelden die elkaar niet altijd even goed kennen.
'Oog voor jou' beoogt die werelden dichter bij elkaar te brengen. in korte tips geeft dit boek ouders suggesties voor wat zij zouden 'moeten' weten, durven en doen wanneer hun kind veel zorg vraagt en zij (soms) worden overspoeld door regeldingen en emoties. Professionals vinden in dit boek inzichten die hen kunnen helpen om kinderen en hun ouders (nog) beter te begeleiden.
Meer oog hebben voor jezelf en de ander, zorgt voor meer begrip en verbinding. Het leidt tot een krachtige samenwerking, die niet alleen ten goede komt aan het kind, maar juist ook aan de ouders en de professionals.

 

Elke bladzijde is de moeite van het lezen waard. In heldere taal, voor iedereen begrijpelijk, legt Minke uit wat je als ouders van een kind met een (lichamelijke) beperking nodig hebt om een levenslang proces van aanvaarding handen en voeten te geven. Als de professionals de adviezen serieus nemen komen zowel ouders als professionals tot een samenwerking die er echt toe doet. Wat een geweldige opbrengst zou dat zijn. Dankjewel Minke, namens alle ouders en professionals.

 

Bestel hier
€ 18,95