Oog voor mantelzorg

A. Roetman

 

Mantelzorgers zijn mensen die intensief zorgen voor hun naasten. Het gaat daarbij om zorg in de privésfeer, die vaak een diepgaande invloed heeft op het leven van mantelzorgers. Adequate ondersteuning hierbij kunnen ze doorgaans goed gebruiken. Huisartsen, maatschappelijk werkers, (Wijk)verpleegkundigen en medewerkers van de thuiszorg krijgen in hun werk te maken met mantelzorgers. De gids Oog voor mantelzorg biedt deze beroepsbeoefenaren de nodige kennis om deze mantelzorgers op verantwoorde wijze bij te staan.

 

Bestel hier
€ 15,00