Vacature


Het Expertisecentrum Familiezorg zoekt met ingang van 1 februari 2020

EEN FAMILIECOACH-TRAINER

 

Doel van de functie:

Familiecoach: het herstellen van relaties binnen families waar een langdurige zorgvraag is en het in balans brengen van de draagkracht en draaglast. Trainer: op een zodanige manier informatie overbrengen en zorgdragen voor borging dat professionele hulpverleners die getraind zijn in staat zijn de methode familiezorg effectief toe te passen.

 

Plaats in de organisatie

De familiecoach-trainer ontvangt leiding van de directeur en legt daaraan verantwoording af.

 

Verantwoordelijkheden

  • Begeleiden van families met een intensieve zorgvraag
  • Ontwikkelen van deskundigheidsbevordering bij professionele hulpverleners
  • Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van (familiezorg)beleid
  • Op peil houden professionele ontwikkeling

 

Bevoegdheden

De familiecoach-trainer is bevoegd om binnen de vastgestelde kaders zelfstandig beslissingen te nemen en zoekt naar eigen inschatting afstemming met directie of collega’s, zowel intern als extern. De familiecoach-trainer heeft een zwaarwegende adviserende rol.

 

Familiezorg: is de zorg die mensen geven als een naaste ernstig of langdurig ziek wordt. Omdat in deze situaties familieleden het meest betrokken zijn, wordt de term familiezorg gebruikt. Maar de term is ook van toepassing op andere betrokkenen die geen familieband met de zorgvrager hebben.


Verdere informatie:

  • De volledige functiebeschrijving is op te vragen via de mail: info@exfam.nl

 

Het voorbereiden van een presentatie zal deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaartje van Montfort, directeur (06-23368690)

 

De eerste gespreksronde staat gepland op maandag 2 december 2019
De tweede gespreksronde staat gepland op maandag 16 of dinsdag 17 december 2019

 

Heeft u interesse in deze functie mail (info@exfam.nl) dan uw sollicitatie met cv voor 19 november 2019 aan: Expertisecentrum Familiezorg, Klaartje van Montfort